TECH SUMMIT. Najväčšia tech zoznamka na Slovensku predstaví nový pohľad na inovácie
späť

TECH SUMMIT. Najväčšia tech zoznamka na Slovensku predstaví nový pohľad na inovácie

TECH SUMMIT. Najväčšia tech zoznamka na Slovensku predstaví nový pohľad na inovácie

Bratislava 19. apríla 2016

Viete, prečo je nevyhnutné inovovať a ako digitálna ekonomika ovplyvňuje hospodárstvo krajiny? Návod, aby vaša spoločnosť nezaostávala za inováciami, prinesie TECH SUMMIT.

Dvojdňová konferencia TECH SUMMIT sa bude konať 11. – 12. mája 2016 v hoteli Holiday Inn Bratislava pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.  Jej súčasťou bude výstava zameraná na strategické technológie v oblasti digital economy.

„Ak spoločnosti neinovujú, už dnes môže byť neskoro. Okolité štáty inovujú, žijeme doslova

v dobe inovačnej revolúcie,“ povedal David Čajko, zakladateľ TECH SUMMIT Bratislava. „TECH SUMMIT predstaví inovácie v celej svojej šírke, teda nielen technické inovácie, ale aj inovácie v myslení, prístupe k spoluprácam či inovácie procesov. Konferencia prinesie odpovede na otázky, ako inovácie financovať, či je možné a ako byť pripravený na adaptačný cyklus, ktorý enormný nárast vývoja technológií prináša, tzn. inovatívne postupy v edukácii bežných ľudí, podnikateľov, ale aj vlády, best practice prezentácie implementácií nových technológií do firemných procesov,“ dodal.

Širokospektrálnosť tém zaručuje, že na konferencii si prídu na svoje okrem vývojárov, výskumníkov a technických pracovníkov aj investori, majitelia a riaditelia firiem či politici. 

Tech Summit

Hlavným cieľom je predstaviť nové technológie v celej šírke oblasti ekonomiky, ale aj v rámci „internetu vecí“, ktorých aplikácie výrazným spôsobom smerujú k možnej transformácii hospodárstva krajiny. V akejkoľvek oblasti ekonomiky, či ide o oblasť podnikania, marketingu, zdravotníctva, vzdelávania, alebo dopravy, sú potrebné inšpirácie nových technológií pri hľadaní riešení jedinečných situácií a problémov, s ktorými sa inovátori denne stretávajú.

„Summit si kladie za cieľ sprehľadňovať inovačný ekosystém na Slovensku, vytvárať think thank platformu pri implementácii nových technológií do priemyslu, postupne prispieť k budovaniu značky „Innovative Slovakia“ vo svete a byť najväčšou tech zoznamkou na Slovensku,“ povedal Čajko.

Nezmeškajte štrnásť hodín inovácií a päťdesiat kvalitných spíkrov. Viac informácií nájdete na techsummit.sk.