GDPR seriál - 3. : Overenie funkčnosti formulárov
späť

GDPR seriál - 3. : Overenie funkčnosti formulárov

Vytvorený formulár je možné vyskúšať si na ktoromkoľvek adresátovi. Aby nedošlo k úprave dát reálnych adresátov, odporúčame vytvoriť si testovaciu osobu pre tento účel. Po otvorení vlastností adresáta, je možne otvoriť príslušný formulár.

Po kliknutí na názov formulára sa zobrazí formulár, ktorý je identický s tým, ktorý uvidí adresát. Formulár je funkčný, preto každa zmena ovplyvňuje aj reálne dáta vo Vašom mailingliste.