GDPR seriál - 4. : Formulár pre potvrdenie registrácie s nutnosťou vykonať akciu (GDPR)
späť

GDPR seriál - 4. : Formulár pre potvrdenie registrácie s nutnosťou vykonať akciu (GDPR)

Častou požiadavkou po zavedení novej regulácie ochrany osobných údajov bude možnosť opätovného potvrdenia registrácie adresátom. Pre tento účel môžete využiť formuláre nasledovným spôsobom.

Vytvoríme si novú, prázdnu skupinu ktorú pomenujeme. Aktivácie registrácie a do popisu skupiny uvedieme: Áno, mám záujem o registráciu newslettra, resp. iný popis, ktorý bude bližšie konkretizovať obsah Vašich kampaní. Nastavenie skupiny bude vyzerať nasledovne:

Následne vytvoríme formulár, ktorého nastavenie bude vyzerať nasledovne:

Formulár pre potvrdenie registrácie bude vyzerať v tomto prípade nasledovne:

 

V tomto prípade musí adresát zaškritnúť políčko (skupinu) pre aktiváciu registácie, čím sa splní podmienka GDPR o nutnosti vykonať akciu, pri registrácii do newslettra. Adresáti sa Vám budu zaradovať do skupiny Aktivácia registrácie.