GDPR seriál - 5. : Pridanie linky na formulár do šablony
späť

GDPR seriál - 5. : Pridanie linky na formulár do šablony

Vytvorený formulár je nutné publikovať prostredníctvom kampane adresátom, pri ktorých si chceme preveriť opätovné potvrdenie registrácie.

Do šablóny je možné pridať linku na formulár, prostredníctvom ikonky vľavo. Pokiaľ Vaše konto obsahuje viac mailinglistov, je dôležite skontrolvať si priradenie k šablóny k mailinglistu. K dispozícii budu pre šablónu len formuláre, ktoré sú vytvorené pre daný mailinglist. Po kliknutí na ikonku, máte možnosť vytvoriť si vlastný text, alebo použiť predvolený. Nadefinovaný text s linkou na formulár sa vloží do šablóny, na pozíciu kurzora. Pokiaľ si dizajnujete vlastné tlačidlo, je nutné použiť HREF atribút, ktorý vidite v spodnej časti dialog boxu.

 

Takúto kampaň je vhodné opakovať, nezabudnite ale vylúčiť z kampane adresátov ktorí Vám už odber potvrdili.