10+1 tipov ako vyťažiť z e-mail marketingu čo najviac - 1. časť
späť

10+1 tipov ako vyťažiť z e-mail marketingu čo najviac - 1. časť

E-mail marketing je v dnešnej dobe jeden z najefektívnejších a  najvýhodnejších,  online marketingových nástrojov. Pre svoje výhody, ku ktorým patrí jeho jednoduchosť, rýchlosť použitia, dobrá cena a okamžitá spätná väzba so štatistikami, sa stal e-mail marketing populárnym spôsobom reklamy. Napriek tomu mnohí podnikatelia nedokážu využiť jeho možnosti naplno. Nepatríte k ním aj vy! Pre efektívnejšie využitie potenciálu tohto marketingového nástroja a vyhnutiu sa základným chybám, Vám prinášame seriál s 10 jednoduchými pravidlami, vďaka ktorým dosiahnete lepšie výsledky.

 

1. Zaujmite klientov „na prvý pohľad“. O dôležitosti predmetu v e-mail marketingu

Predmet e-mailu je ako nadpis v novinách, rozhodne či si e-mail prečítame alebo vymažeme. Z tohto dôvodu, pri posielaní e-mailov Vašim klientom, rozmýšľajte ako novinári, ktorí chcú zaujať nadpisom. Správne napísaný predmet e-mailu nesmie byť dlhý ( ideálne max. 4 - 5 slov ) a má plniť dve základné úlohy:   1. vecne informovať o obsahu e-mailu, 2. zaujať, vzbudiť záujem a podnietiť zvedavosť klienta, aby e-mail otvoril. Nepodceňujte jeho prípravu a venujte jej prinajmenšom rovnaký čas ako strávite prípravou celej kampane. Príťažlivý predmet môže ovplyvniť zákazníka aj keď sa momentálne rozhodol e-mail neprečítať. Zarezonuje mu v pamäti a v budúcnosti sa k nemu môže vrátiť.

 

2. Využite prvé sekundy pozornosti klienta. O správne pripravenom obsahu

V predchádzajúcej časti sme sa dozvedeli o dôležitosti predmetu v e-mail marketingu. Ak ste predmetom e-mailu zaujali klienta natoľko, že otvoril náš e-mail, nastáva druhá fáza. Čo najefektívnejšie využiť prvé sekundy pozornosti klienta. Je dokázané, že veľká časť ľudí e-maily len prebehne pohľadom bez toho, aby ich prečítali. Hornej časti textu venuje čitateľ približne 3-5 sekúnd. Z tohto dôvodu odporúčame ísť v tejto časti rovno na vec a napísať v nej čo najstručnejšie a najzaujímavejšie, to najpodstatnejšie.

Avšak vyvarujte sa tlaku na zákazníka. Zamerajte sa skôr na informácie, ktoré sú pre zákazníka pozitívne (napr. ako ušetriť). Nezabúdajte na oslovenie! Osobný e-mail s oslovením, môže pôsobiť menej ako reklamný, čím sa stane pre čitateľa zaujímavejší. Svoje reklamné e-maily prekonzultujte a ohodnoťte so svojim kolegom. Aj tí najlepší novinári využívajú korektúru svojich recenzentov. Obzvlášť dbajte na odstránenie gramatických chýb.

 

3. Prinášajte svojim klientom prospešné informácie

V predchádzajúcej časti sme sa dozvedeli o využití prvých sekúnd pozornosti klienta. Klienti predpokladajú, že ak Vám poskytnú svoju emailovú adresu, dostanú informácie, ktoré sú pre nich dôležité. Rešpektujte požiadavky svojich klientov a pripravujte im ponuky ušité na mieru. Nevyžiadané a nerelevantné informácie zbytočne kazia reputáciu Vašej firmy. Vaši zákazníci strácajú záujem o ďalšie emaily od Vás a v najhoršom prípade označia Váš email za spam. Nenechajte si ujsť pozornosť zákazníka nevhodným obsahom emailov.

Získajte informácie o tom, čo Vášho zákazníka zaujíma. Urobte si prieskum jeho „kliknutí“ a zistite, čo je pre neho zaujímavé. Podľa prieskumu si zatrieďte zákazníka do rozumných skupín a podskupín. Kampane rozposlané na správne skupiny klientov trafia do čierneho a zvýšia Váš zisk.

 

4. Keď je menej určite viac

V predchádzajúcich častiach sme písali o využívaní prvých sekúnd pozornosti klienta a relevantnosti obsahu. Ďalším faktorom pre správny emailový marketing je výstižný a trefný text bez zbytočných slov navyše. Neponúkajte klientom produkty, o ktoré nemajú záujem. Prípadne neponúkajte veľké množstvo naraz.  Pomocou štatistík dokážete vystopovať, o čo Váš klient javí najväčší záujem. Pamätajte, že veľký výber neznamená vždy šťastnú voľbu. Napríklad: ak by ste obedovali v pizzerii, ktorá ponúka 70 druhov pizze, je možné, že si z tejto obrovskej ponuky nebudete vedieť vybrať. Veľký výber môže pre klienta znamenať veľa času stráveného študovaním ponuky. A tým spôsobiť nezáujem. Dbajte na tento faktor.

Primeraná ponuka ušitá na mieru = ušetrenie času klienta = rýchlejšie rozhodnutie = spokojnosť na oboch stranách.

 

5. V správnu chvíľu na správnom mieste

Ďalším dôležitým faktorom v email marketingu je správne načasovanie kampane. Porekadlo: „V správnu chvíľu na správnom mieste“ platí aj pre emaily. Ak emaily zasielame klientom do kancelárie, tak im predsa nebudeme písať cez víkend – mimo pracovných dní. Správne načasovanie môže byť dôležitejšie než  samotný počet odoslaných emailov. Opäť nám pri správnom načasovaní pomôže štatistika kampaní. Urobte si malý prieskum a zistite, kedy vaši klienti najčastejšie čítajú emaily. Odsledujte si najprv dni, potom časové rozpätie. Do úvahy berte aj skladbu klientov v mailingliste.  Ak napr. máte medzi klienti mamičky na materskej, môžete predpokladať, že na čítanie emailov si nájdu čas až vo večerných hodinách.